İleti Yönetim Sistemi (İYS)

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?
İleti Yönetim Sistemi (İYS), 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce sunulan ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikayet süreçlerinin yönetilebildiği web tabanlı bir platformdur.

İleti Yönetim Sistemi, hizmet sağlayıcıların arama, SMS mesaj, e-postayoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik ileti şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyan, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir. Detaylı bilgi için: https://iys.org.tr/iys/nedir

Hizmet Sağlayıcı kimdir?
Telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ileti gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişilere Hizmet Sağlayıcı denir.

Alıcı kimdir?
Ticari elektronik ileti alan kişidir. İzinlerini tek hesaptan yönetebilir, kolay ve hızlı bir şekilde izin durumlarını değiştirebilir, şikâyet başvurularını gerçekleştirebilir.

İş Ortağı Kimdir?
İYS İş Ortakları (entegratörler), İYS’den API lisansı kullanımı ve canlı ortama erişim hakkı elde ederek, kendi müşterilerinin İYS hizmetlerini kullanılmasına imkân veren firmalardır. Related Digital olarak, kullanıcılarımıza İYS yetkili iş ortaklığı (entegratörlük) hizmeti vereceğiz.

Ticari Elektronik İleti Nedir?
Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda; mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişim ticari elektronik ileti olarak adlandırılır.

Onay gerektiren İYS kapsamındaki ticari elektronik iletiler

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletİşim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişim,
Kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmelerim tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari elektronik iletişimler,
Memnuniyet anket gönderimleri.

Onay gerektirmeyen İYS kapsam dışı ticari elektronik iletiler

Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

Tacir veya Esnaf Nedir ?
Tacir, Mevzuat’ta tacir veya esnaf olarak nitelenen alıcıdır. Bir iletişim adresi hem bireysel hem tacir niteliğiyle İYS’ye kaydedilebilir. Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması gerekmemektedir. Ancak tacir veya esnaf olan alıcıların reddetme hakkı olması nedeni ile bu izinler de İYS ye aktarılmalıdır.

ÖNEMLİ: Yönetmelik gereğince; 150 bin adet ve üstünde ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için 31 Aralık 2020 tarihine, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar 31 Mayıs 2021 tarihine kadar İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılmayan onaylar geçersiz olacaktır.

Takvim:
Ocak 2020 : İYS’nin açılması, hizmet sağlayıcı ve vatandaşların bilgilendirilmesi
Ocak 2020 : Hizmet sağlayıcılar için İYS başvurularının açılması
Temmuz 2020 Hizmet sağlayıcılar için İYS platformunun açılması
1 Aralık 2020 : 150.000 adet ve üstünde ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların İYS ye son veri yükleme tarihi
15 Şubat 2021 İletişim adres sayısı 150.000 adedin üzerinde olan hizmet sağlayıcılar için geçmiş tarihli izinlerin onaylı olarak kabul edilmesi
31 Mayıs 2021 150.000 adet ve altında ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların İYS ye son veri yükleme tarihi
15 Temmuz 2021 İletişim adres sayısı 150.000 adedin üzerinde olan hizmet sağlayıcılar için geçmiş tarihli izinlerin onaylı olarak kabul edilmesi

MUNUBU ve İleti Yönetim Sistemi Nasıl Çalışacaktır?
MUNUBU, İleti Yönetim Sistemi ile iş birliği içinde olacaktır. Bu sayede 30 Kasım 2020 tarihine kadar kullanıcımız olan ve üye izinleri MUNUBU sistemleri üzerinde saklanan kullanıcılarımız, İYS’ye kayıt olduktan sonra, kayıt bilgilerini tarafımıza iletmeleri halinde güncel izin verisi yüklemelerinizi İYS’ye sizler adına biz gerçekleştireceğiz.

MUNUBU Kullanıcılarının Yapması Gerekenler
Hali hazırda MUNUBU kullanıcısı iseniz; şirketinize ait E-İmza ile birlikte İleti Yönetim Sistemine kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt sonrası tarafımıza bilgilendirme yapılması ile mevcut hesaplarınıza yüklü izin veri aktarımları sizin adınıza İYS’ye tarafımızca yapılacaktır

Aktarım sırasında, İYS tarafından talep edilen doldurulması zorunlu alan bilgilerinde herhangi bir eksiklik olması durumunda, bilgileri doldurmak adına sizinle iletişime geçeceğiz.

MUNUBU Yeni Kullanıcı Olacakların Yapması Gerekenler
Ürünlerimiz ile sms, eposta gönderimi yapabilmeniz için öncelikle İleti Yönetim Sistemine kayıt olmanız gerekmektedir.

Detaylı bilgi için: https://iys.org.tr/hizmet-saglayici/basvuru/nasil-yapilir

 

Evet. Online ortamda gerçekleştireceğiniz kampanya, duyuru, tanıtım gibi bildirim hizmetlerine devam edebilmeniz için İYS kayıt işleminizi tamamlamanız gerekmektedir. İYS’ye kayıt olan tüm hizmet sağlayıcı ve markalarına ayrı ayrı tekil IYS numarası atanacaktır.

Hayır. 30 Kasım 2020 sonrasında e- posta gönderim hizmetinden yararlanmaya devam edebilmek için, İYS kapsamı dışında kalan kurum / kuruluş değil iseniz mutlaka İYS kaydınızı yaptırmanız ve gerekliliklerini tamamlamanız gerekmektedir.

Başvuruyu sadece MERSİS kaydı olan ve bu kayda göre yetkili görünen kişiler e-imzaları ile birlikte yapabilirler. Detaylı bilgi için: https://iys.org.tr/hizmet-saglayici/basvuru/nasil-yapilir

  • İletişim adresi
  • İzin türü (onay/ret)
  • İzin tarihi
  • İletişim kanal tercihi (arama, SMS, e-mail)
  • İzin kaynağı (1 Mayıs 2015 öncesi mal ve hizmet teminine yönelik işlemler için alıcının elektronik iletişim adresini vermesi, ıslak imzalı onay formu, web sitesi vb.)

Gönderim onayı 3 şekilde alınabilir.
Fiziksel ortamda: form veya anket imzalanması veya fuar vb. etkinliklerinde alınabilir
Elektronik ortamda: web site, mobil, kısa mesaj, çağrı merkezi, sosyal medya aracı üzerinden
İYS yolu ile: İYS web sitesi üzerinden, İYS mobil üzerinden, İYS çağrı merkezi üzerinden, İYS SMS kanalı ile

İleti Yönetim Sistemi faaliyete geçtikten sonra sunacağı çağrı merkezi, kısa mesaj numarası ve kısa bağlantı aracılığıyla onay alma servisleri kullanılarak onay alabilirsiniz.

4 Ocak 2020 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’ine göre: İYS üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir. İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından üç iş günü içinde İYS’ye kaydedilir. İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilir.

Kullanıcılarımızın onay ve ret bildirimleri, tarafımızca yönetilip, kullanıcılarımıza iletilecektir.

Hayır. Kanun gereği hali hazırda devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç bilgilendirmesi, bilgi güncelleme, satış ve teslimat vb süreçleri konu alan iletiler gönderilmeden önce onay zorunluluğu bulunmaz.

Hayır. İYS ünvan bazlı onay süreci uygulamaktadır. Bu nedenle her şirketiniz için ayrı onay süreci gerekecektir.

B2B iş yaptığınız firmalarla, firma iletişiminiz olduğu için bir sıkıntı bulunmuyor. Fakat eğer bu firmalara pazarlama yapıyorsanız, pazarlama yaptığınız her türlü e-posta için kullandığınız izinleri IYS’ye bildirmeniz gerekiyor. Bilgilendirme ya da işlem e-posta gönderimler dışında ticari, pazarlama veya bir ürün tanıtımı için herhangi bir e-posta gönderiliyorsa gönderilecek kitlenin izinlerinin IYS üzerinde olması gerekiyor.

Hayır. Satın alınan ürünlerle ilgili bildirimler İYS kapsamında değil. Bunlar, izne bağlı olarak yapılan gönderimler olmadığı için İYS dışında değerlendiriliyor.

Bir elektronik iletinin ticari ileti mi yoksa bilgilendirme iletisi mi olduğunun ayrımını yapmak hizmet sağlayıcının sorumluluğundadır. Hizmet sağlayıcı, bu sorumluluk kapsamında ileti gönderim hizmeti aldığı ilgili aracı hizmet sağlayıcıya bildirir.

İletişim adresi sayısı 250.000’den az olan hizmet sağlayıcılar, İYS ile olacak olan ileti hizmetlerinden ancak yetkilendirdikleri iş ortakları(entegratörler) üzerinden erişim sağlayabilirler. İletişim adresi sayısı 250.000’den az olan hizmet sağlayıcıları, izinli verilerini, kendileri direk İYS’ye aktaramamaktadır.
İletişim adresi sayısı 250.000’den fazla olan hizmet sağlayıcılar, İYS ile olacak olan ileti hizmetlerinden dilerlerse iş ortakları(entegratörler) üzerinden erişim sağlayabilirler, dilerlerse kendileri İYS ye veri aktarabilir ve bu verileri güncel tutabilirler. Bu durumda biz gönderimleri yaparken, sizin bize sağladığınız bilgileri referans alarak ilerleyeceğiz. Bu modelde İYS ile senkronize olma ve güncel veriyi sağlama sorumluluğu firmanıza ait oluyor.

Biz MUNUBU olarak e-posta kapsamında hizmet veriyor olacağız. SMS, call center gibi farklı hizmetler tarafında, farklı bir entegratörle çalışmanız, kendi entegrasyonunuz ya da mevcut iş ortağınız üzerinden verinin aktarımını yaptırmanız gerekecektir. IYS’nin burada bir limiti yok, birden fazla entegratör kullanabilir ve birden fazla entegratörle çalışabilirsiniz.

 

İster entegratörler ile veri aktarımını gerçekleştirin, isterseniz İYS ye verilerinizi kendiniz aktarın İYS sizden izin tarihi bilgisi istemektedir. Biz, MUNUBU olarak her zaman ürünlerimizi kullanan kullanıcılarımızdan sorumluyuz. Burada sizin yönlendirmeleriniz doğrultusunda ilerleyeceğiz. Eğer elinizde kayıt tarihi varsa, kayıt tarihlerini alabilirsiniz veya bize yükleme tarihlerini baz alabilirsiniz.

Son yükleme tarihine kadar toplu veri aktarımı yapılacaktır. Son yükleme tarihinden sonra, servislerimiz İYS’ye gerçek zamanlı veriyi aktarıyor olacak. Örneğin; 10 Aralık’tan sonra, size gelen yeni üyelikleri biz anında İYS’ye aktarıyor olacağız. Hizmetimizin kapsamı dahilinde yeni eklenen kullanıcıları ve abonelikten çıkmış kullanıcı verilerinin hepsini İYS ile MUNUBU servisleri ile senkronize tutacağız.

Bizim sistemlerimizde izinli olarak teyit edilmiş olan veriler aktarılacaktır. İzni kapalı veriler İYS’ye aktarılmayacak. İYS izinsiz verilerin ilk aktarımda yapılmasına izin vermiyor. Bizim sistemimizdeki izin verilerinin kontrolünü aktarım tarihinden önce yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Evet. Buradaki en büyük amacımız, sizin onaylı kullanıcılarınızı güncel tutmak. Kullanıcıların izin açma/kapama güncellemesini takip ederek iki sistem senkron tutulacak. Bizi üzerimizden İYS ye yüklemiş olduğunuz kullanıcı iznini kapatmasının ardından daha sonra İYS kanalları üzerinden tekrar onaylı izin verir ise kullanıcı paneliniz içerisinde tekrardan aktif edilecektir.

Markaların İYS ile yaptığı anlaşmalara göre belirleneceğini tahmin ediyoruz. Bizim çalışmalarımız kapsamında bu yetki ve model bulunmuyor.

İznin son güncelleme tarihi iletilecek. Daha sonra her güncellemede İYS’ye bilgisini veriyor olacağız. İYS’nin en çok dikkat ettiği konu iznin alındığı saat ve tarih. Hizmet sağlayıcılardan bir zaman damgası isteniyor diyebiliriz. İYS iznin alındığı son tarih ve saati baz alıyor.

 

Biz İYS’ye; e-posta, SMS, telefon numarasını iletiyoruz ve bunun herhangi bir ID’ye bağlamadan yapıyoruz. İYS kullanıcı ve telefon numarası eşleme yapmamızı beklemiyor. Her bir telefon numarası ayrı ayrı marka bazlı izniyle birlikte iletilecektir. İYS’ye verileri aktarmak için entegratör kullanma zorunluluğu bulunmuyor. İYS’ye entegrator olarak bağlanmanız ve izin bilgilerinin trafiğini sağlamanız gerekiyor. Bu durumda biz gönderimleri yaparken, sizin bize sağladığınız bilgileri referans alarak ilerleyeceğiz. Bu modelde İYS ile senkronize olma ve güncel veriyi sağlama sorumluluğu firmanıza ait oluyor.

API’ler ve gerekli dökümanlar paylaşıldı. Sistem entegrasyonu ile ilgili çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.

İYS yalnızca pazarlama iletişimi yapan firmaların verilerini İYS sistemine aktarmasını bekliyor. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için https://iys.org.tr/ ‘yi kontrol edebilirsiniz. İYS sistemine kayıt olmak tamamen firmanın tercihidir. Fakat elinizde izinli veriniz varsa ve beklenen süre içerisinde kayıt yaptırmaz ve verileri aktarmazsanız, son yükleme tarihi sonrası için pazarlama yapmak için bu verileri kullanmanız mümkün olmayacağına dikkat edilmeli.

Sizlere sunulan farklı e-posta paketleri bulunuyor. Fakat elle yükleme sınırı ile ilgili net bir bilgi yok, paketinize göre size bilgilendirme yapılacaktır.

Hayır, push notification İYS kapsamının dışında kalıyor.

YUKARI
Arrow